POLSTOFF Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2, 68-100 Żagań
tel.: +48 68 477 22 00 fax : +48 68 477 22 22
email
polstoff@polstoff.eu

NIP : 924-000-49-53, Kapitał zakładowy spółki : 65.652,60 zł
Numer KRS : 0000106000 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dokumenty do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku [ JPG ] Format pliku [ PDF ]
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Regon.jpg Regon.pdf
Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-5 VAT-5.jpg VAT-5.pdf
Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy licencja.jpg licencja.pdf
Ubezpieczenie OC w krajowym ruchu drogowym Ubezp. OC kraj - str 1     Ubezp. OC kraj - str 2 Ubezpieczenie OC kraj
Dowód zapłaty ubezpieczenia OC w krajowym ruchu drogowym Zapłata OC kraj Zapłata OC kraj
Ubezpieczenie OC w międzynarodowym ruchu drogowym Ubezp. OC świat - str 1     Ubezp. OC świat - str 2 Ubezpieczenie OC świat
Dowód zapłaty ubezpieczenia OC w międzynarodowym ruchu drogowym Zapłata OC świat Zapłata OC świat

© 2017 Polstoff Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone.