POLSTOFF Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 2, 68-100 Żagań

tel. : +48 68 477 22 00 fax : +48 68 477 22 22

polstoff@polstoff.eu


NIP : 924-000-49-53, Kapitał zakładowy spółki : 65.652,60 zł
Numer KRS : 0000106000 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dokumenty do pobrania :

Nazwa dokumentu

Format pliku [ JPG ]

Format pliku [ PDF ]

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

REGON

REGON

Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-5

VAT-5

VAT-5

Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy

Licencja

Licencja

Ubezpieczenie OC w krajowym ruchu drogowym

Ubezpieczenie OC kraj

Ubezpieczenie OC kraj

Dowód zapłaty ubezpieczenia OC w krajowym ruchu drogowym

Zapłata OC kraj

Zapłata OC kraj

Ubezpieczenie OC w międzynarodowym ruchu drogowym

Ubezpieczenie OC świat - str 1 Ubezpieczenie OC świat - str 2

Ubezpieczenie OC świat

Dowód zapłaty ubezpieczenia OC w międzynarodowym ruchu drogowym

Zapłata OC świat

Zapłata OC świat